fbpx

אמהות

נקבה
שנתון: 2013

בתו של טיסי הזכר המוביל בזיכרי ההרבעה של גזע הטנסי בישראל מיקצב 4 פעימות מובנה ללא כל התערבות מצד הרוכב יציבות בכל תוואי שטח וסיבולת […]

פרטים נוספים