fbpx

וולדות – 2015

נקבה
שנתון: 2015

סנדיי נקבה בת של טיסי וסנדיי (סוסת יבוא) סוסה מדהימה ביופייה הולכת במקצב ארבע פעימות מובנה נעים ומרחף שקטה מאוד ומתאימה לכל רוכב

פרטים נוספים